TruyenYY App
TruyenYY.com
Đọc truyện Dưỡng Bảo Đồ Lục trên app.
OPEN
Hình bìa

Dưỡng Bảo Đồ Lục

#DBDL

Tác giả Ngã Thị Hạc Hỗn
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 536,860
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 7+
228 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ta có một kiếm có thể chém nhật nguyệt, ta có một kính có thể xem thiên địa rộng lớn, ta có một đỉnh có thể trấn sơn hà. Để chúng ta đồng thời tay phải nâng Trường Sinh Kiếm, tay trái nâng Sơn Hà Đỉnh, trên đầu lơ lửng Đại Thiên Kính, ta rong chơi trên đường đại đạo

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Dưỡng Bảo Đồ Lục