Hình bìa

Độc Bộ

Tác giả Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 2,658,141
Convert 91%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
46 thích
24038 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đông Việt Thần châu, Nam Lê Man Châu, Tây Tần Thái Châu, Bắc Đẩu Linh Châu. . .

Thiên hạ lấy thế lực làm đơn vị, phân chia thiên hạ, phân bốn đẳng cấp Thiên Địa Huyền Hoàng . . .

Bộ Tranh vốn là một tiểu thổ miết trong một sơn thôn của một thế lực bất nhập lưu, trong núi nhặt được hai lão bà tuyệt thế vô song. Tiểu thổ miết sắp bắt đầu đảo loạn toàn bộ thiên hạ . . .

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Độc Bộ