Hình bìa

Đoán Tiên

Tác giả Tân Binh Giang Lão Thương
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 4,895,355
Convert 100%
Cập nhật
50 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hồn mất Dị Giới, vốn nên tan thành mây khói chi nhân, nhưng mà làm một khỏa kỳ dị chi tâm dẫn dắt, phụ linh thân đạp vào tu đạo nghiệp đồ.

Trảm núi non, bổ điệp chướng, nhẹ nhàng thiếu niên muốn thành Tiên.

Hắn nên như thế nào cầu giải chứng đạo, đi ra một đầu độc nhất vô nhị Bổ Thiên chi lộ!

Tương Tự Truyện Đoán Tiên