Hình bìa

Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm

Tác giả Cực Địa Phong Nhận
Thể loại Đô Thị
Trạng thái Còn tiếp...
Số Chữ 1,548,919
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 9+
74 1 phiếu
Thấp độ YY
60 thích
2304 đọc
C
Giới Thiệu Truyện

một Đại Bàn Tử 300 cân, trong lúc vô tình được một viên thần bí hạt châu. Hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất chính là làm sao đem chính mình này một thân thịt mỡ cho giảm hạ xuống.

Tương Tự Truyện Đô Thị Chí Cường Giả Hàng Lâm