Hình bìa

Diễm Hỏa Thần Tôn

Tác giả Anh Lạc Xuy Tuyết
Thể loại Huyền Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,617,337
Convert 100%
Cập nhật
1417 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Luân lạc làm phế vật, chỉ vì phàm phu tục tử không nhìn ra thiên phú của hắn...

Làm kia trúng mục tiêu Bá Nhạc xuất hiện, hắn đem để cho thiên hạ khiếp sợ!

Liệt Hỏa liệu nguyên, đồ nhân triệu, chẳng qua chỉ là để cho thế nhân nhớ tên của hắn!

Thiên hạ này, cũng sẽ trước mắt tên của hắn, Phương Vũ!

Convert by: hanthientuyet

Tương Tự Truyện Diễm Hỏa Thần Tôn