Hình bìa

Dị Giới Tuyệt Sắc Phong Mang

#DGTSPM

Tác giả Thi Khẩu Cân
Thể loại Dị Giới
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,958,673
Convert 100%
Cập nhật
101 thích
9954 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Ma pháp? —— diễn viên khẳng định sẽ không, nhưng không biết tia chớp dị năng có tính không?

Đấu khí? —— diễn viên vẫn như cũ sẽ không, nhưng không biết nội lực có phải hay không càng mạnh?

Mỹ nữ? —— diễn viên khẳng định sẽ có, bằng không này thư còn có gì xem đầu?

Vài cái? —— vấn đề này tốt, nếu đều nói cho ngươi ngươi còn xem gì?

︿◇︿

Đối nữ tính độc giả đích thực tình cảnh cáo: dựa theo các ngươi ánh mắt, quyển sách là ngựa đực văn, phi hỉ chớ nhập.

Đối nam tính độc giả nghiêm chỉnh cảnh cáo: dựa theo các ngươi ánh mắt, cái kia, tựa hồ hơi chút nước trong chút.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Dị Giới Tuyệt Sắc Phong Mang