Hình bìa

Đế Lâm Võ Hiệp

Tác giả Cách Bích Lão Vương 01
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,388,842
Convert 100%
Cập nhật
2 thích
515 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

1 khỏa Tử Sắc Viên Châu, một đoạn Bất Hủ Truyền Kỳ, một người xuyên toa Chư Thiên Vị Diện. Phùng Duệ lần đầu tiên mặc việt dị vị diện, là một cái vị diện tu chân, hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục bái nhập Thanh Hư Môn, 1 trong thất đại môn phái, nhưng bởi vì trộm công pháp ở Tàng Kinh Các, thiếu chút nữa bị Trúc Cơ Kỳ Tu Sĩ đánh giết, cuối phải chạy về Địa Cầu. Nói ngắn lại, đây là một cái Tu Chân Giả, vi cầu Trường Sinh, không ngừng xuyên toa Chư Thiên Vạn Giới.

Tương Tự Truyện Đế Lâm Võ Hiệp