Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

3

Bình

43

Vấn Đề

Thêm

Kim Phiếu Vừa Được Đẩy Cho Truyện Đại Sư Cứu Mạng

ichuoii

ra hơi chậm

5

dachuy

Đẩy KP ủng hộ cho bạo chương này

20

NamTran1

Nhân dịp bạo chương.

2

NamTran1

Đẩy!

11

minhtam1997

Bạo đi tác giả.quá hay

9

WC2018

Truyện mới của Lão đường đậu này hay phết.

100

thanhthao17

Cầu nhiều nhiều để đọc cho đã mắt anh.

4