Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

3

Bình

43

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Đại Sư Cứu Mạng

traxanhboduonggiare · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hay

KhổngTửVôĐối · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ủng hộ team

NguyetAnCac · Luyện Khí Tầng Ba ·
0 Kim Phiếu
89 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Đọc vài chương đầu đã thấy hấp dẫn. Chắc sẽ hài lắm. Hóng