Hình bìa

Đại Huyền Vũ

Tác giả Thanh Sơn Thất Hồn
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,082,390
Convert 100%
Cập nhật
1138 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Huyền cùng vũ quyết đấu, óng ánh rực rỡ!

Nhân hòa yêu tranh đấu, quỷ quyệt khó lường!

Một đoạn nhiệt huyết truyền kỳ; một đoạn nhi nữ tình cừu, đều ở Huyền Vũ tuyệt, êm tai nói. . .

Tương Tự Truyện Đại Huyền Vũ