Hình bìa

Đại Huyền Môn Phong Thần

#DHMPT

Tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm
Thể loại Tiên Hiệp
Trạng thái Dropped
Số Chữ 354,073
Chương dịch 99%
Cập nhật
Năm xuất bản 2014
Độ tuổi 14+
Cảm Xúc Người Đọc
1
2 thích
4215 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Xuyên việt ở tiên pháp thịnh vượng trong thế giới, cố gắng tu hành...

                                                                            ...

Vốn là ta cho là, ta đi tới cái thế giới này, cả đời đều muốn ở biết cái thế giới này, thực khí vẽ bùa, cho đến có một ngày, ta thần ngự âm dương, uy lăng thiên hạ, mới biết được, cái thế giới này cũng biết ta.

                                                                            ...

                                             Nửa đời tu hành không người nào biết, một khi đắc pháp thiên hạ kinh sợ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đại Huyền Môn Phong Thần