Hình bìa

Đại Đạo Tu Hành Giả

Tác giả Quy Ngoạ Cố Sơn
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,872,982
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
649 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Hồng Mông không phán đạo vi trước,Hóa tận Hậu Thiên thành Tiên Thiên;Hôm nay mới biết sinh tử một,Chỉ cầu đại đạo không cầu tiên.Vô Thượng các loại:đợi linh căn, không Tiên Thiên Linh Bảo, không siêu cấp bí kíp, chỉ có một khỏa đạo tâm có thể cầm, chúng ta thong dong cất bước tại đại đạo chi đồ.Cuốn sách này giảng thuật một cái thể ngộ đại đạo người tu hành tại phàm nhân tu tiên loại thế giới tu tiên lộ trình, không đi cái loại nầy dùng hấp linh khí, từng bước thăng cấp sáo lộ, mà thôi chú trọng tâm tính tu vi, ngộ đạo vi trước, tánh mạng song tu chi lộ, thể hiện chính thức người tu đạo phong thái.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Đại Đạo Tu Hành Giả