Danh sách chương Đại Chúa Tể

Chương mới lên trước
Truyện có 1563 chương.
Bắc Linh Viện
1
Thiếu Niên Bị Đuổi Khỏi Linh Lộ
2
Mục Vực
3
Đại Phù Đồ Quyết
4
Đại Thiên Thế Giới
5
Biên Độ Dao Động Linh Lực
6
Mộ Nguyên
7
Liễu Dương
8
Đối Mặt
9
Tỷ Thí Học Viện
10
Đàm Thanh Sơn
11
Ra Tay
12
Chiến Liễu Dương
13
Linh Động Cảnh Trung Kỳ
14
Phá Linh Châu
15
Thiên Giới
16
Tụ Linh Trận Cấp Ba
17
Trúc Cơ
18
Sâm La Tử Ấn
19
Thành Ấn
20
Phong Ba Huấn Luyện Trường
21
Tử Ấn Phát Uy
22
Chân Thực Lực Sâm La Tử Ấn
23
Ước Định
24
Tinh Phách Linh Thú
25
Thợ Săn Lão Luyện
26
Cướp
27
Hợp Tác
28
Ngọc Linh Thụ
29
Sơn Cốc Săn Vượn
30
Khu Hổ Thôn Lang
31
Chiến Lợi Phẩm
32
Hồi Doanh
33
Liễu Minh
34
Sâm La Tử Ấn Đệ Nhị Ấn
35
Phiền Toái
36
Lọt Tròng
37
Bị Giết
38
Giới Tử Xuyến
39
Qua Mặt
40
Gian Trá
41
Gian Nan Đường Về
42
Kỷ Tông, Người Trong Mưa
43
Phá Trận
44
Cửu U Tước
45
Phong Ấn
46
Học Linh Trận
47
Thiên Phú Kinh Người
48
Hưng Binh
49
Hắc Minh Uyên
50
Phệ Linh Phong
51
Linh Trùng Địch
52
Ngạnh Chiến
53
Đầm Hắc Độc
54
Giải Pháp
55
Thủ Đoạn Độc Ác
56
Mượn Thế
57
Dụ Ong
58
Đến Nơi
59
Quái Nham
60
Trứng Đen
61
Dị Biến
62
Hắc Thần Lôi Vân
63
Tiến Hóa
64
Tự Bạo
65
Nội Thể
66
Hắc Chỉ Trấn Linh Tước
67
Hỏa Viêm Trận
68
Tụ Linh Trận Cấp 2
69
Tham Gia
70
Liên Hợp Bày Trận
71
Tâm Trận
72
Danh Ngạch Hạt Giống
73
Trần Phàm, Hoắc Vân
74
Linh Quyết Thất Tầng Ba
75
Hai Bộ Linh Quyết
76
Khổ Luyện
77
Tiến Cảnh
78
Thành Quả
79
Mạc Sư
80
Tranh Đoạt Danh Ngạch
81
Đối Thủ
82
Tranh Đoạt Gay Cấn
83
Long Tranh Hổ Đấu
84
Át Chủ Bài
85
Thắng Bại
86
Chọn Linh Viện
87
Đơm Hoa Kết Trái
88
Đàm Phán Thất Bại
89
Mang Âm Sơn
90
Thuyết Phục
91
Liên Thủ
92
Liều Mạng
93
Cửu Thiên Lôi Trận
94
Quyển Trục Màu Đen
95
Áp Chế, Đột Phá
96
Linh Luân Cảnh Hậu Kỳ
97
Bình Tĩnh Mà Run
98
Đại Hội Cửu Vực
99
Liễu Kinh Sơn
100