Hình bìa

Cửu Luyện Thành Hoàng

Tác giả Thiên Hạ Vô Diệp
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,548,186
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
1413 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một cái trọng sinh thành chim sẻ bé nhỏ tồn tại, giác tỉnh Tổ Tiên huyết mạch, hóa thân Vân Tước . Từ bé nhỏ trong quật khởi, nhất bộ không có gì không được luyện vô thượng Ma Kinh, luyện tẫn thiên hạ Thần Điểu máu huyết . Vân Tước Cửu Biến, Cửu Biến thành Phượng Hoàng! Nhân tộc tu vi: Võ Giả, Võ Sĩ, Võ Sư, Võ Linh, Võ Tông, Võ Vương, Võ Hầu, Võ Hoàng, Võ Tôn,...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cửu Luyện Thành Hoàng