Hình bìa

Cực Hạn Vi Thao

Micro Control

Tác giả Ấn Vô Song
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 683,256
Convert 100%
Cập nhật
Độ tuổi 12+
142 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đang làm game chi thần nắm giữ có thể phát huy cực hạn vi thao thân thể. . . . . .

Đệ nhất mạc Resident Evil, Left 4 Dead, Plant vs Zombie hỗn loạn Zombie thế giới. . . . . .

Đệ nhị mạc X chiến cảnh,Heros, Darken than Black, pháo siêu điện từ siêu năng lực lớn chiến nhớ. . . . . .

Nhân ở ngoài đã không có ai , ta là thần!

Không có thần phá giải không được game, coi như đồ chơi này gọi 【 tiến hóa Game】 cũng như thế! !

Tương Tự Truyện Cực Hạn Vi Thao