Hình bìa

Cơ Chiến Vô Hạn

Tác giả Diệc Tuý
Thể loại Khoa Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 3,877,392
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 15+
Cảm Xúc Người Đọc
1
2809 đọc
1 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Prometheus, thứ nguyên kẽ hở vô hạn cứ điểm, một cái cái xuyên toa vu cơ chiến vô hạn thế giới

Với tư cách một người duy nhất thuộc tính không có một cái đầy 10 địa cầu yếu gà, Tiêu Nhiên cảm giác áp lực rất lớn

Nhưng quen thuộc kịch tình, quen thuộc cơ thể tham số, quen thuộc cơ thể bộ kiện, Tiêu Nhiên tỏ vẻ có thể nghịch thiên

Vô hạn cơ chiến, cơ chiến bản vô hạn

Thế giới nhiệm vụ: 《 Gundam SEED——>Macross F——>《 Gundam 00——>《chung cực nhiệm vụ ——> Cỗ Máy Cách Mạng --> Gundam 0079

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cơ Chiến Vô Hạn