Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Chân Tôn Truyện

Truyện có 715 chương.
1
Người Mù
2
Tranh Đấu
3
Đông Hoa Đường Phố
4
Bảo Hoa Các
5
Triệu Thanh Đằng
6
Tranh Chấp
7
Ám Sát
8
Thần Tàng Huyệt
9
Đi Trước Huyết Hải Thâm Lâm
10
Hỗn Loạn Huyết Trấn
11
Xinh Đẹp Lão Bản Nương
12
Huyết Hải Ngoại Vi
13
Mập Mạp ? Bá Hổ ?
14
Loạn Chiến
15
Triệu Thanh Đằng Bi Kịch
16
Bích Huyền Xà
17
Heo Trắng ?
18
Heo Nói, Đánh Cướp
19
Heo Trắng Trung Trinh
20
Huyền Thiên Hồn Hỏa
21
Thu Huyền Thiên Hồn Hỏa
22
Khổ Luyện
23
Chủ Nhân, Bọn Họ Khi Dễ Ta
24
Tứ Nhân Bang
25
Hồn Môn
26
Bá Thể
27
Đoán Thể Chín Tầng
28
Hấp Thu Huyền Thiên Hồn Hỏa
29
Huyền Thiên Hồn Hỏa Bá Đạo
30
Luyện Đan
31
Đặc Huấn
32
Chú Khí
33
Khí Kiếp
34
Cửu Trọng Thiên Lôi Kiếp
35
Diệt Lôi Long
36
Của Ta Bổn Mệnh Khí
37
Trở Về
38
Tiêu Phỉ Phỉ Thẹn Thùng
39
39+Chia Lìa
40
Nguyệt Hắc Phong Cao
41
Sát Nhân Đêm
42
Sát Nhân Đêm (2)
43
Về Đến Nhà
44
Nhàn Nhã Thời Gian
45
Tái Kiến Hứa Thanh Thanh
46
Chu Quả
47
Người Nào Giết Ngựa Của Ta
48
Lưu Đức Bảo
49
Lưu Dương Thuật
50
Tứ Long Hàng Thế
51
Âm Mưu Khởi Bưng
52
Âm Mưu Di Chuyển
53
Người Chí Tiện Là Vô Địch
54
Huyết Khí Đan
55
Huyệt Khí Hải
56
Thiên Địa Dị Động
57
Ca Nhạc Hội ?
58
Chém Giết
59
Bạt Đao Thuật
60
Người Có Ba Cấp Bách ?
61
Quần Tinh Thiên Hàng
62
Cực Hạn Hoán Huyết
63
Sát Khí Như Đao
64
Hồn Ấn
65
Phong Ba Phía Sau
66
Nịnh Bợ
67
Đại Tôn ?
68
Phúc Hắc Uyển Nhi
69
Sự Bình Tĩnh Trước Cơn Bão Táp
70
Tộc Bỉ Khai Đoan
71
Tộc Bỉ
72
Kịch Liệt
73
Thần Kinh Không Ổn Định Uyển Nhi
74
Ý Cảnh Hóa Hình
75
Tần Thọ = Cầm Thú ?
76
77+Chấp Niệm
77
Điên Cuồng
78
Hắc Khí Trùng Thiên
79
Nổ Tung Lôi Đài
80
Đọ Sức
81
Kinh Thiên Liệt Diễm Chưởng
82
Kết Thúc
83
Mê Hoặc
84
Ma Chủng
85
Trống Không Một Vạn Năm ?
86
Hai Cái Khí Toàn
87
Bá Thể Ba Tầng
88
Chú Cốt Cảnh
89
Huyền Thiên Chân Phượng Vòng Tay
90
Nhỏ Máu Nhận Chủ
91
Thú Triều Đêm Trước
92
Giết Chóc
93
Bá Thiên Ngân Xà
94
Băng Hơi Thở
95
Trấn Áp Thiên Địa
96
Chiến Đấu
97
Hàn Băng Thế Giới
98
Sợ Hãi Bá Thiên Ngân Xà
99
Ngươi Nghĩ Như Vậy Ta Chết À?
100
Nô Dịch