Hình bìa

Chân Tôn Truyện

Tác giả Bạch Trư Kỵ Sĩ
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,640,978
Convert 100%
Cập nhật
420 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đạo Ma Hóa Phàm Tôn

Một lời trở thành chân đạo

Một tờ nhân quả, đoạn ngươi sinh tử .

Một cây lưỡi câu, câu ngươi vận mệnh .

...

Tương Tự Truyện Chân Tôn Truyện