Hình bìa

Cái Thế Chiến Hoàng

Tác giả Phiêu Miểu Thiết Thái
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,848,259
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
85 1 phiếu
Cao độ YY
25 thích
10869 đọc
2 bài
A
Giới Thiệu Truyện

Trảm thiên diệt thế đệ nhất thể, nắm giữ Tinh Thần Nhật Nguyệt Thiên. Bưu hãn thiếu niên Dịch Vân nghịch thiên quật khởi, đến thiên địa đệ nhất kỳ thư « Hỗn Nguyên Kim Sách », hưởng Vĩnh Hằng đệ nhất chí bảo. Tu Võ Đạo, đạp Càn Khôn, khinh thường hoàn vũ, danh chấn Cửu Tiêu, chưởng Nhật Nguyệt Càn Khôn.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Cái Thế Chiến Hoàng