Hình bìa

Bá Kiếm Tôn Thần

Tác giả Quân Vô Tuyết
Thể loại Huyền Ảo
Trạng thái Dropped
Số Chữ 1,583,242
Convert 100%
Cập nhật
1 thích
3180 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Bá Kiếm Thần Tôn giản vạn cổ thần đình một trận chiến đấu kinh thế, Chuẩn Thánh ngã xuống, thần nói vỡ cách, vạn giới đúc lại, ở bây giờ nhìn như ôn hòa biểu tượng bên dưới, đến cùng ẩn giấu đi ra sao kinh thiên bí mưu?

Một khối thần bí mộc bài màu đen,

Một cái vốn nên dập tắt đang kinh thiên kiếm trận Tiên đế. . .

Xem thiếu niên Giang Thần, làm sao dựa vào Tiên đế ký ức, phục dị thú, chấp thần kiếm, cùng vô số chước mục thiên tài tranh đấu, lấy cường hãn phong thái từng bước một đi ngược lên trời, mở tiên lập nói, hóa thần thông thánh, đúc ra một quyển nhiệt huyết dâng trào thần tôn sách sử.

Tương Tự Truyện Bá Kiếm Tôn Thần