Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

7

Bình

292

Vấn Đề

Thêm

Danh Sách Top Ủng Hộ Cho Truyện 365 Ngày Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Bản dịch) · đại bạch yêu

1
5,200
3
4,100
4
1,500
5
1,010
6
1,000
7
40