Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

6

Bình

289

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện 365 Ngày Sinh Tồn Nơi Hoang Dã (Bản dịch)

Vân Hân

Cô gái
Nhân Vật Chính · Nữ

Cô gái nhỏ dịu dàng có cái dạ dày lớn

Sở Phong

Nhân Vật Chính · Nam

Spoiler

Sở Phong sau khi chết liền trọng sinh vào thế giới song song với Trái Đất, có sức mạnh của hệ thố...