Tôi YY

DS Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Đăng Nhập

Đăng Ký

Thông Báo

Nội Quy

Truyện Trùng Sinh

Giới Thiệu Thể Loại Trùng Sinh

Nhân vật chính của truyện do xảy ra sự cố gì đó là sống lại vào bản thân mình hoặc sống lại trong cơ thể của người khác, bối cảnh có thể diễn ra trong thực tại hoặc thế giới huyền ảo khác.

Truyện Mới Trong Thể Loại Trùng Sinh

Thái Cổ Kiếm Đế Quyết

Còn tiếp...
2018

Nữ Phụ Trùng Sinh: Chí Tôn Y Tiên (Dịch)

Còn tiếp...

Nghịch Thiên Chí Tôn

Còn tiếp...
2018

Toàn Cầu Cao Võ (Dịch)

Còn tiếp...
2018

Ly Hôn Rồi, Cám Ơn

Còn tiếp...
2018

Vô Thượng Sát Thần (Dịch)

Còn tiếp...
2017

Ta Là Duy Nhất

Còn tiếp...
2019

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Còn tiếp...
2018

[ Đô thị ]Trùng Sinh Trở Thành Học Trò Bá Đạo

Còn tiếp...
2019

Hành Trình Theo Đuổi Cô Vợ Trọng Sinh (Bản Dịch)

Còn tiếp...
2018

Xuyên Đấu La thả thính Hot Gril

Còn tiếp...
2019

Vạn Kiếp Nhất Mộng

Còn tiếp...
2018

Bạo Quân-Mạn Mạn Hà Kỳ Đa( Quyển 1)

FULL
2018

Thế Giới Trùng Sinh

Còn tiếp...
2018

Nguyên Thần

Còn tiếp...
2019

Game Hiệp Trọng Sinh Tu Tiên Ký

Còn tiếp...
2019

Vô Đạo - Phần 1: Hắc Đế

Còn tiếp...
2016

Đô Thị Tu Chân Cao Thủ

Còn tiếp...
2016

Cửu Thiên Thần Long Quyết

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Tối Cường Thuẫn Chiến

Còn tiếp...
2016

Hokage Vô Hạn Mối Hận

Còn tiếp...
2016

Hokage Mạnh Nhất Huyết Kế Giới Hạn

Còn tiếp...
2016

Tổ Long Hệ Thống

Còn tiếp...
2016

Chúa Tể Tam Giới

Còn tiếp...
2016

Văn Hào Ngu Nhạc Gia

Còn tiếp...
2016

Bất Hủ Tà Thần

Còn tiếp...
2016

Dị Thế Tiên Tôn

Còn tiếp...
2016

Đọc Sách Thành Thần

Còn tiếp...
2016

Tam Quốc Chi Cuồng Chiến Tướng

Còn tiếp...
2016

Những Năm Ở Marvel Làm Super Hero

Còn tiếp...
2016

Hokage Chi Tối Cường Binh Khí

Còn tiếp...
2016

Buông Ra Em Phù Thủy Kia

Còn tiếp...
2016

Hệ Thống Đồng Nhân

Còn tiếp...
2016

[Editing] Sau Khi Xuyên Thành Yêu Tinh Tô Nổ Toàn Thế Giới

Còn tiếp...

Buông Em Phù Thủy Kia Ra (Dịch)

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Kiếm Đế

Còn tiếp...
2016

Trùng Sinh Thành Nobita

Còn tiếp...
2018

Địa Cầu Tận Thế Trọng Sinh

Còn tiếp...
2016

Trọng Sinh Chi Ngân Hà Chí Tôn

Còn tiếp...
2016

Đan Võ Đế Tôn

Còn tiếp...
2016