Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện Trùng Sinh Mới Cập Nhật

Danh sách Truyện Trùng Sinh theo thời gian cập nhật

Ngày Tàn Của Thế Giới (Bản dịch)

Y H Thành Thành

1,541 Chương

Thôn Thiên Quyết( dịch)

Thiết Mã Phi Kiều

2 Chương

Tối Cường Cuồng Bạo Yêu Nghiệt Hệ Thống ( Dịch )

Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố

19 Chương

Võng Du Trọng Sinh Tinh Hà

Lam Phuc

230 Chương

Nhện Chuyển Sinh ( Dịch )

Baba Okina

57 Chương

Thần Long Chiến

Tô Nguyệt Tịch

3,942 Chương

Vạn Cổ Vũ Đế

Dị Năng Chuyên Gia

1,688 Chương

Trùng Sinh Ác Bà Bà

Mộ Tự

Hoàn Thành
164 Chương

Đại Thời Đại 1994

Liễu Ngạn Hoa Hựu Minh

382 Chương

Gả Cho Thủ Trưởng Những Chuyện Kia

Yêu Họa Họa

737 Chương

Nhất Phẩm Tu Tiên

Bất Phóng Tâm Du Điều

593 Chương

Vạn Cổ Đại Đế

Mộ Vũ Thần Thiên

2,959 Chương

Thần Võ Chiến Vương

Trương Mục Chi

3,958 Chương

Đô Thị Chi Tuyệt Thế Tiên Đế

Chân Lâu Tinh Vị

766 Chương

Dịch Đỉnh

Kinh Kha Thủ

627 Chương

Từ 1983 Bắt Đầu

Thụy Giác Hội Biến Bạch

34 Chương

Ta Có Thể Nhìn Thấy Vượt Quá Giới Hạn

Thiến Thiến Tiểu Khả Ái

30 Chương

Ta Có Thể Lấy Ra Thuộc Tính

Can Đáo Thiên Minh

290 Chương

Trọng Sinh Cửu Linh Lạt Thê Liêu Phu

Lão Dương Ái Cật Ngư

512 Chương

Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống

Thiên Sách Giáo Úy

349 Chương

Ngạo Thiên Thánh Đế

Duy Dịch Vĩnh Hằng

1,600 Chương

Vô Thượng Sát Thần

Tà Tâm Vị Mẫn

3,797 Chương

Đạo Chu

DanteSparda

303 Chương

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Không Tưởng Chi Long

540 Chương

Trọng Sinh Ảnh Hậu Kiều Thê

Tư Đường Đường

1,169 Chương

Chư Thiên Ký

Trang tất phàm

1,496 Chương

Trọng Sinh Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Phong Thất Nguyệt

1,118 Chương

Vũ Cực Đế Chủ

Vạn Cổ Bạch Kim

965 Chương

Thần Hỏa Lăng Thiên

Quân Đái Lạp

2,188 Chương

Nhà Có Hãn Thê Làm Sao Phá

Lục Nguyệt Hạo Tuyết

908 Chương

Ta Tuyệt Sắc Võ Thần Lão Bà

Thanh Liên Đại Oa

552 Chương

Dân Quốc Nữ Phụ Kiều Sủng Ký

Bệ Hạ Bất Thượng Triều

Hoàn Thành
335 Chương

Thái Hư Thánh Tổ

Thủy Nhất Canh

1,290 Chương

Pokemon Hệ Thống Thành Tựu Đại Sư

Hồ Ly Ái

1,110 Chương

Chư Thiên Trọng Sinh

Mạn Mạn Thiên Sinh

3,331 Chương

Tráng Sĩ, Cạn Rồi Bát Này Súp Gà

Sư Ngôn Đạo

42 Chương

Trùng Sinh Chi Tiên Y Cuồng Thiếu

Phi Thượng

110 Chương

Ta Có Thể Một Khóa Tu Luyện

Thanh Thái Bạch

315 Chương

Đại Tiên Quan

Ám Hắc Gia Tử

862 Chương

Qủy Đỏ Người Kế Thừa

Tĩnh Tuyết Khinh Trúc

865 Chương