Hình bìa

Yêu Nghiệt Quốc Sư Đường Viền Đi

Tác giả Huyên Hạ
Thể loại Ngôn Tình Xuyên Không
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 1,383,753
Convert 100%
Cập nhật
170 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Tô Kinh Vũ, đế đô lý mọi người đều biết tướng phủ đại tiểu thư, trời sinh xấu nhan, nhận hết mắt lạnh. Mà không người biết, nàng cũng là Trích Tiên điện lý chịu vạn nhân kính ngưỡng quốc sư. Đồn đãi, tuấn mỹ như thần, cao cao tại thượng, thần bí khó lường. *

Tương Tự Truyện Yêu Nghiệt Quốc Sư Đường Viền Đi