Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

50

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Việt Bắt Đầu Từ Nuôi Rồng (Bản Dịch)

phunguyenquang6886 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, hấp dẫn, main bá, vừa nuôi rồng vừa nuôi gái 10đ

xuyên không giả heo ăn thịt hổ
MạcVôDanh · Kết Đan Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện main bá, nội dung hấp dẫn, cốt truyện lôi cuốn!

Truyện tương tự đề xuất bởi MạcVôDanh