Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

2

Bình

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Xuyên Qua - Liên Minh

tamtroll001 · Luyện Khí Tầng Bảy ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Khá là hay

PhanTrungTrực · Luyện Khí Tầng Tám ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

hay quá ^^