Hình bìa

Vu Sư Bất Hủ

Tác giả Lưỡng Chích Trần Khiết Nam
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 747,503
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
177 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Đây là câu chuyện của một xuyên việt giả lần thứ hai xuyên việt, tại Vu Sư thế giới đạp lên Vu Sư chi lộ. Tại tận thế thế giới săn bắt tinh hạch, tại Thuỷ tổ thế giới lấy ra huyết mạch, tại chư thần thế giới liệp sát chư thần... Thân mang dị năng xuyên việt, xuyên toa vô tận thế giới, đoạt lấy vô tận thế giới tri thức cùng tài nguyên, thành tựu tự thân Vu Sư chi đạo...

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Vu Sư Bất Hủ