Hình bìa

Võng Du Chi Đại Đạo Vô Hình

Tác giả Trần Nhượng
Thể loại Cạnh Kỹ
Trạng thái Hoàn thành
Số Chữ 3,377,821
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2016
Độ tuổi 14+
69 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Một mình nhập hải đảo, bái sư khổ luyện Bính Hỏa chân kinh; đơn kiếm độ thiên kiếp, lực kháng Lôi Hỏa cười phục kim cua; dắt tay nhau xông động phủ, đoạt bảo phá trận dấu diếm Huyền Cơ; ẩn nấp xem hổ đấu, chính tà kẽ hở xảo thủ bảo đỉnh. Mà lại xem Võng Du chi đại đạo vô hình, Thủy lão ba trò chơi kiếp sống, không đồng dạng như vậy kiếm tiên thế giới!"Thủy Tam gia ta chỉ cần ngẫu mà dâm đãng, hết thảy tựu lập tức OK!"Như Thủy đồng học ngữ.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Võng Du Chi Đại Đạo Vô Hình