Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

13

Bình

119

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Vợ Ta Là Hoa Hậu Giảng Đường (Dịch) của tác giả Tâm Tại Lưu Lãng

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
17,000
2
10,000
3
4,000
4
2,301
5
1,000
6
1,000
7
1,000
8
200
9
100
10
100
11
50
13
10
14
1