Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Vô Lương Thần Y

Truyện có 897 chương.
1
Lớn tuổi nam hoang mang
2
Lén lút lần thứ nhất
3
Bất đắc dĩ vô tình gặp được
4
Hay vẫn là mở phòng khám a
5
Bác sĩ
6
May mắn bắt đầu (1)
7
May mắn bắt đầu (2)
8
Nữ sinh viên (1)
9
Nữ sinh viên (2)
10
Cùng hắc đạo lần thứ nhất thân mật tiếp xúc (1)
11
Cùng hắc đạo lần thứ nhất thân mật tiếp xúc (2)
12
La phó thị trưởng đến (1)
13
La phó thị trưởng đến (2)
14
Kim bài nữ MC (1)
15
Kim bài nữ MC (2)
16
Kim bài nữ MC (3)
17
Tiệc cưới bên trên kỳ ngộ
18
Trời ạ, tại sao có thể như vậy? (1)
19
Trời ạ, tại sao có thể như vậy? (2)
20
Bí mật ước hội (1 + 2)
21
Nha đầu (1 - 5)
22
Mộng (1 - 2)
23
Tình thâm (1 - 4)
24
Bi tình chuyện cũ (1 - 2)
25
Tiểu nha đầu (1 - 2)
26
Nữ y tá
27
Có người tiễn đưa mã 6 (1 - 2)
28
Muội muội, cả đời này ta đến bảo hộ ngươi (1 - 2)
29
Nữ công nhân
30
Cổ độc (1 - 4)
31
Mới gặp gỡ hoa khôi cảnh sát (1 - 3)
32
Internet nữ U Linh (1 - 5)
33
Nhà cỏ du hồn (1 - 2)
34
Nữ y tá (1 - 2)
35
Ký (1 - 4)
36
Mỹ nữ chi tha hương vô tình gặp được (1 - 2)
37
Huynh muội tình thâm (1 - 2)
38
Tịch mịch (1 - 4)
39
Đỉnh cấp mỹ nữ (1 - 5)
40
Đỉnh cấp mỹ nữ (6 - 10)
41
Ngộ nhập Chiêu Hồn Phiên (1 - 2)
42
VIP phòng khám bệnh (1 - 2)
43
Thành thục thời kỳ (1 - 2)
44
Tà ác phi đầu hàng (1 - 3)
45
– Tà ác phi đầu hàng (4 - 5)
46
Thương hương tiếc ngọc
47
Đổi chiếc Mercesdes-Benz (1 -2)
48
Lập uy (1 - 3)
49
Ổn định quân tâm
50
Tiểu thê (1 - 3)
51
Đắc thủ (1 - 4)
52
Truyền thuyết
53
Mỹ nữ luận anh hùng
54
Gặp lại Uyển Thanh (1 - 5)
55
Gặp gỡ bất ngờ cao nha nội (1 - 2)
56
Lãng mạn chủ nhật (1 - 5)
57
Lôi Yến tâm sự
58
Đức (1)
59
Đức (2)
60
Lần thứ nhất nếm thử (1)
61
Lần thứ nhất nếm thử (2)
62
Vi thương chi đạo
63
Uyển Thanh mất tích
64
Có nữ có thể thương (1)
65
Có nữ có thể thương (2)
66
Hoa mỹ cứu rỗi ước hẹn (1)
67
Hoa mỹ cứu rỗi ước hẹn (2)
68
Ý hợp tâm đầu (1)
69
Ý hợp tâm đầu (2)
70
Tiểu sự việc xen giữa
71
Vị (1)
72
Vị (2)
73
Đột phá (1)
74
Đột phá (2)
75
Đột phá (3)
76
Đột phá (4)
77
Liên Khanh (1)
78
Liên Khanh (2)
79
Liên Khanh (3)
80
Cao nha nội bất lương ham mê... 1
81
Cao nha nội bất lương ham mê... 2
82
Chân ái không muốn
83
Bệnh nhẹ (1)
84
Đại phụ chi bệnh nhẹ (2)
85
Bệnh nhẹ (3)
86
Oán (1)
87
Oán (2)
88
Oán (3)
89
Tưởng
90
Ba người (1)
91
Ba người (2)
92
Dịch Hiểu Thiến
93
Người ấy trông mong
94
Hồng Phi chi dần dần
95
Cầu phật (1)
96
Cầu phật (2)
97
Truyền đạo... 1
98
Truyền đạo... 2
99
Truyền đạo... 3
100
Ký ức cựu...1