Danh sách chương Vô Lương Thần Y

Chương mới lên trước
Truyện có 897 chương.
Lớn tuổi nam hoang mang
1
Lén lút lần thứ nhất
2
Bất đắc dĩ vô tình gặp được
3
Hay vẫn là mở phòng khám a
4
Bác sĩ
5
May mắn bắt đầu (1)
6
May mắn bắt đầu (2)
7
Nữ sinh viên (1)
8
Nữ sinh viên (2)
9
Cùng hắc đạo lần thứ nhất thân mật tiếp xúc (1)
10
Cùng hắc đạo lần thứ nhất thân mật tiếp xúc (2)
11
La phó thị trưởng đến (1)
12
La phó thị trưởng đến (2)
13
Kim bài nữ MC (1)
14
Kim bài nữ MC (2)
15
Kim bài nữ MC (3)
16
Tiệc cưới bên trên kỳ ngộ
17
Trời ạ, tại sao có thể như vậy? (1)
18
Trời ạ, tại sao có thể như vậy? (2)
19
Bí mật ước hội (1 + 2)
20
Nha đầu (1 - 5)
21
Mộng (1 - 2)
22
Tình thâm (1 - 4)
23
Bi tình chuyện cũ (1 - 2)
24
Tiểu nha đầu (1 - 2)
25
Nữ y tá
26
Có người tiễn đưa mã 6 (1 - 2)
27
Muội muội, cả đời này ta đến bảo hộ ngươi (1 - 2)
28
Nữ công nhân
29
Cổ độc (1 - 4)
30
Mới gặp gỡ hoa khôi cảnh sát (1 - 3)
31
Internet nữ U Linh (1 - 5)
32
Nhà cỏ du hồn (1 - 2)
33
Nữ y tá (1 - 2)
34
Ký (1 - 4)
35
Mỹ nữ chi tha hương vô tình gặp được (1 - 2)
36
Huynh muội tình thâm (1 - 2)
37
Tịch mịch (1 - 4)
38
Đỉnh cấp mỹ nữ (1 - 5)
39
Đỉnh cấp mỹ nữ (6 - 10)
40
Ngộ nhập Chiêu Hồn Phiên (1 - 2)
41
VIP phòng khám bệnh (1 - 2)
42
Thành thục thời kỳ (1 - 2)
43
Tà ác phi đầu hàng (1 - 3)
44
– Tà ác phi đầu hàng (4 - 5)
45
Thương hương tiếc ngọc
46
Đổi chiếc Mercesdes-Benz (1 -2)
47
Lập uy (1 - 3)
48
Ổn định quân tâm
49
Tiểu thê (1 - 3)
50
Đắc thủ (1 - 4)
51
Truyền thuyết
52
Mỹ nữ luận anh hùng
53
Gặp lại Uyển Thanh (1 - 5)
54
Gặp gỡ bất ngờ cao nha nội (1 - 2)
55
Lãng mạn chủ nhật (1 - 5)
56
Lôi Yến tâm sự
57
Đức (1)
58
Đức (2)
59
Lần thứ nhất nếm thử (1)
60
Lần thứ nhất nếm thử (2)
61
Vi thương chi đạo
62
Uyển Thanh mất tích
63
Có nữ có thể thương (1)
64
Có nữ có thể thương (2)
65
Hoa mỹ cứu rỗi ước hẹn (1)
66
Hoa mỹ cứu rỗi ước hẹn (2)
67
Ý hợp tâm đầu (1)
68
Ý hợp tâm đầu (2)
69
Tiểu sự việc xen giữa
70
Vị (1)
71
Vị (2)
72
Đột phá (1)
73
Đột phá (2)
74
Đột phá (3)
75
Đột phá (4)
76
Liên Khanh (1)
77
Liên Khanh (2)
78
Liên Khanh (3)
79
Cao nha nội bất lương ham mê... 1
80
Cao nha nội bất lương ham mê... 2
81
Chân ái không muốn
82
Bệnh nhẹ (1)
83
Đại phụ chi bệnh nhẹ (2)
84
Bệnh nhẹ (3)
85
Oán (1)
86
Oán (2)
87
Oán (3)
88
Tưởng
89
Ba người (1)
90
Ba người (2)
91
Dịch Hiểu Thiến
92
Người ấy trông mong
93
Hồng Phi chi dần dần
94
Cầu phật (1)
95
Cầu phật (2)
96
Truyền đạo... 1
97
Truyền đạo... 2
98
Truyền đạo... 3
99
Ký ức cựu...1
100