Danh sách chương Vĩnh Sinh

Chương mới lên trước
Truyện có 1526 chương.
Thân thể thập trọng.
1
Nô tài.
2
Thần thông
3
Cửu khiếu kim đan.
4
Thoát thai hoán cốt
5
Thực lực tăng nhanh
6
Cương nhu
7
Thần lực
8
Vũ Hóa Tiên Môn
9
Tiểu nhân đắc chí
10
Lấy máu tế luyện
11
Hạc Tiên Tử.
12
Âm Mưu
13
Ngoại môn đệ tử
14
Nhập môn khảo hạch
15
Ai là thần lực ?
16
Lợi ích mà môn phái mang đến
17
Chư thế giới
18
Câu tâm đấu giác
19
Tiên nhân câu sa
20
Báo thù không đợi qua đêm
21
Phi kiếm
22
Ma khí?
23
Nguyên Thần Tinh Thần Thuật
24
Đệ thập Sơn Hà Bảng
25
Hồng Phấn thái tử
26
Thiên, Địa, Nhân tam ma
27
Chỉ mành treo chuông
28
Chém đầu thành công
29
Quá kỳ tài
30
Nhân tâm
31
Thức tỉnh
32
Có người đến
33
Gặp lại Phương Thanh Tuyết
34
Sư tỷ
35
Theo ta tu luyện.
36
Thế giới dưới lòng đất
37
Thông linh chi cảnh
38
Yêu thần tế đàn.
39
Cơ hội trong hiểm nguy
40
Huyết đan
41
Yêu thần hiển linh
42
Lộ rồi
43
Thất sát kiếm trận
44
Thượng cổ thất độc
45
Ma suất
46
Thuấn sát đại pháp
47
Nội môn đệ tử
48
Nội môn đệ tử (hạ).
49
Thần biến.
50
Kim Nhật Liệt.
51
Thiên hình đài.
52
Vị hôn phu.
53
Tranh đấu bắt đầu.
54
Thiên ma chiến trường.
55
Quần tinh tranh phách.
56
Báo ứng.
57
Đại uy đức ma vương.
58
Tu La hộ vệ.
59
Đại triển quyền cước
60
Cứu viện
61
Già Lam hội
62
Thiên Long Bát Âm.
63
Âm sát thuật
64
Năm đại chân truyền
65
Cửu Cung Kim Tháp
66
Tuyết Mãn Càn Khôn
67
Tôn nghiêm
68
Thề
69
Già Lam tặng kiếm
70
Khiêu khích
71
Diêm La Kim Thân
72
Gạt bỏ thống khổ
73
Huyết sắt cam lộ
74
Oan gia ngõ hẹp
75
Đánh cho chết khiếp
76
Phong vân sơ động
77
Pháp tinh ngọc thạch
78
Huyết mạch Ma Hoàng
79
Âm Sát Ma Đao
80
Hàng phục ma nữ
81
Nhật Nguyệt Ngũ Tinh Trạc
82
Tinh Vân Bảo Bảo
83
Trắng trợn đoạt lấy (Thượng)
84
Trắng trợn đoạt lấy (Hạ)
85
Trùng kích Thần Thông Bí Cảnh
86
Thành công!
87
Mạnh mẽ uy hiếp
88
Tinh chủ phu nhân
89
Trở về môn phái
90
Pháp lực mạnh mẽ
91
Đại hội Sơn Hà Bảng bắt đầu
92
Đối đầu căng thẳng
93
Nhất minh kinh nhân
94
Chiếm đoạt
95
Phế võ công
96
Phương Hàn gặp Long Huyên
97
Băng Phách Thần Lôi
98
Hạng nhất
99
Thiên đại nhân tình
100