Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Quốc Binh Giản

Truyện có 555 chương.
1
Thiếu Niên Chi Chí (Thượng) - Q1
2
Thiếu Niên Chi Chí - Hạ
3
Viễn Cổ Chi Hồn - Thượng
4
Viễn Cổ Chi Hồn - Hạ
5
Nam Nhi Ước Hẹn - Thượng
5
Nam Nhi Ước Hẹn - Thượng
6
Nam Nhi Ước Hẹn - Hạ
7
Diễn Vũ Hội - Thượng
8
Diễn Vũ Hội - Hạ
9
Đắc Thắng - Thượng
10
Đắc Thắng - Hạ
11
Yêu Biến - Thượng
12
Yêu Biến - Hạ
13
10 Năm Chuyện Cũ - Thượng
14
10 Năm Chuyện Cũ - Hạ
15
Trúc Cơ - Thượng
16
Trúc Cơ - Hạ
17
Nguyên Con Đường Tu Luyện - Thượng
18
Nguyên Con Đường Tu Luyện - Hạ
19
Trấn Viêm Địa Cảnh - Thượng
20
Trấn Viêm Địa Cảnh - Hạ
21
1 Ba Lại Lên - Thượng
22
1 Ba Lại Lên - Hạ
23
Kẻ CầM ĐầU - Thượng
24
Kẻ CầM ĐầU - Hạ
25
Nhất Sân Cái Chết - Thượng
26
Nhất Sân Cái Chết - Hạ
27
Báo Thù Kết Thúc - Thượng
28
Báo Thù Kết Thúc - Hạ
29
Không Biết Sợ - Thượng
30
Không Biết Sợ - Hạ
31
Oa Phong Ác Hồ - Thượng
32
Oa Phong Ác Hồ - Hạ
33
Phân Biệt - Thượng
34
Phân Biệt - Hạ
35
Chu Phong - Thượng
36
Đạo Điển
37
Thiếu Niên, Ngươi Đánh Chỗ Nào Đến? - Thượng - Q2
38
Thiếu Niên, Ngươi Đánh Chỗ Nào Đến? - Hạ
39
Thi Tiểu Điềm - Thượng
40
Thi Tiểu Điềm - Hạ
41
Chuẩn Quận Vệ - Thượng
42
Chuẩn Quận Vệ - Hạ
43
Huynh Đệ Gặp Lại - Thượng
44
Huynh Đệ Gặp Lại - Hạ
45
Thanh Vân Đại Hội - Thượng
46
Thanh Vân Đại Hội - Hạ
47
Luân Phiên Khổ Chiến - Thượng
48
Luân Phiên Khổ Chiến - Hạ
49
Nuôi Nhốt - Thượng
50
Nuôi Nhốt - Hạ
51
Lừa Bán - Thượng
52
Lừa Bán - Hạ
53
Trốn Ra Khỏi Động Phủ - Thượng
54
Trốn Ra Khỏi Động Phủ - Hạ
55
Ninh Hữu Chủn - Thượng
56
Ninh Hữu Chủng - Hạ
57
Đấu Vòng Loại Kết Thúc - Thượng
58
Đấu Vòng Loại Kết Thúc - Hạ
59
Đấu Bán Kết Phương Thức - Thượng
60
Đấu Bán Kết Phương Thức - Hạ
61
Đấu Bán Kết Bắt Đầu - Thượng
62
Đấu Bán Kết Bắt Đầu - Hạ
63
Cá Nhỏ Ăn Con Tôm - Thượng
64
Cá Nhỏ Ăn Con Tôm - Hạ
65
Tụ Chúng - Thượng
66
Tụ Chúng - Hạ
67
Tứ Đại Thế Lực - Thượng
68
Tứ Đại Thế Lực - Hạ
69
Chiến Đấu - Thượng
70
Mưu Kế - Thượng
71
Mưu Kế - Hạ
72
Tính Sai - Thượng
73
Tính Sai - Hạ
74
Bản Nguyên Phong - Thượng
75
Bản Nguyên Phong - Hạ
76
Trấn Long Tam Phong - Thượng
77
Trấn Long Tam Phong - Hạ
78
Hủy Dung - Thượng
79
Hủy Dung - Hạ
80
Không Giết Không Thể - Thượng
81
Không Giết Không Thể - Hạ
82
Kết Thù - Thượng
83
Kết Thù - Hạ
84
Nhân Trung Chi Long - Thượng
85
Nhân Trung Chi Long - Hạ
86
Tam Hà Quận Thành - Thượng
87
Tam Hà Quận Thành - Hạ
88
Hương Hải Hoa Đăng (Thượng)
89
Hương Hải Hoa Đăng - Hạ
90
Hồ Điệp Hương Đăng - Thượng
91
Hồ Điệp Hương Đăng - Hạ
92
Đấu Rượu - Thượng
93
Đấu Rượu - Hạ
94
Rượu Tiên Ngự Kiếm Quyết - Thượng
95
Rượu Tiên Ngự Kiếm Quyết - Hạ
96
Tam Tống Vấn Tình - Thượng
97
Tam Tống Vấn Tình - Hạ
98
Linh Hỏa Bảng - Thượng
99
Linh Hỏa Bảng - Hạ