Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Vạn Giới Trang Bức Đế Sư Hệ Thống

Truyện có 264 chương.
201
Ngô Gia
202
Ma Âm Nhiếp Hồn
203
Mạc Vũ Tung Tích
204
Trợ Thủ
205
Cừu Nhân Gặp Mặt
206
Bộ Tu
207
Lĩnh Giáo
208
Phi Long Thành
209
Thú Tộc
210
Hoàng Tuyền Tuyệt Sát Trận
211
Tìm Tới Mạc Vũ
212
Không Uổng Công
213
Xem Ra Muốn Thi Cái Tam Tinh Danh Sư
214
Quyết Đấu?
215
Quá Yếu
216
Tin Phục
217
Tạo Phản
218
Cầu Tình
219
Tứ Đại Thần Thú?
220
Khảo Hạch
221
Luyện Khí Đạo
222
Luyện Khí Tông
223
Nhân Nghĩa Lễ Trí Tín
224
Thí Luyện Chi Linh
225
Bốn Tầng Mà Thôi
226
Thế Mà Là Mang Ra
227
Kiếm Chuyện?
228
Hội Nghị
229
Trận Pháp Sư Không Thể Trêu Vào
230
Không Tính Là Trộm
231
Ta Bảo Định
232
Hổ Phù
233
Thần Cấp Dịch Dung
234
Bách Thú Chi Linh
235
Theo Ta Xuất Chiến
236
Dẫn Dụ
237
Uy Vũ
238
Đá Trúng Thiết Bản
239
Xin Hỏi Tiên Sinh Đại Danh
240
Giao Ra
241
Cự Tuyệt
242
Huyễn Hồn Đan
243
Phó Thác
244
Ngàn Vạn Đại Đạo
245
Mạc Thành
246
Tuyết Hồ
247
Quái Nhân
248
Đều Là Hiểu Lầm A
249
Gặp Được Tuyết Hồ
250
Không Được
251
Đi Thử Một Chút
252
Mèo Thú Phát Uy
253
Hồn Băng Châu
254
Băng Long
255
Nguyệt Lang Tộc
256
Thấm Thần Thảo
257
Viên Tộc Tộc Trưởng
258
Vừa Vặn Ngứa Da
259
Nhìn Cái Gì Đâu!
260
Luyện Khí Tông Đệ Tử
261
Nguy Hiểm
262
Còn Không Chết
263
Chép Ngươi Lão Ổ
264
Bắt Sống
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 200 201 - 264