Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Vạn Cổ Chi Vương (Dịch)

Đại Đế · Trúc Cơ Hậu Kỳ ·
0 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện hay đáng đọc , y/c dịch nhanh chút nữa

tu luyện từng bước
Truyện tương tự đề xuất bởi quelam2022
khanhat0507 · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
96 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Truyện hay, tình tiết mới lạ, main bá, quật cường kiên định, bối cảnh rộng.