Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Truyền Nhân Số Chín

Phá Thiên

Cửu
Nhân Vật Chính · Nam

Là kẻ được chính phủ thế giới xếp hạng vào loại bệnh nhân cấp SSSS-BLACK. Nhưng lại được thả ra m...