Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

11

Vấn Đề

Thêm

Nhân Vật Trong Truyện Truyền Kỳ Nữ Đế

Thanh Thanh

Nhân Vật Chính · Bách Hợp

Main nữ chính