Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Truyền Kì Mạn Lục

MIÊUTÔNG · Luyện Khí Tầng Một ·
0 Kim Phiếu
97 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện cực hay, văn thơ tuyệt cú,có ý nghĩa. Thiên cổ kì bút.