Danh sách chương Trọng Sinh Thành Nhân Vật Game Tại Dị Giới

Chương mới lên trước
Truyện có 90 chương.
Chương 1 : Chung kết hay khởi đầu
1
Chương 2 : Thế giới mới
2
Chương 3 : Thông tin
3
Chương 4 : Thế giới này
4
Chương 5 : Lo chuyện bao đồng
5
Chương 6 : Cứu mệnh người
6
Chương 7 : Thiên Phạt ! Bố sợ chắc.
7
Chương 8 : Vong Linh Cự Ma vs Lôi Phạt
8
Chương 9 : Sau Sự Việc
9
Chương 10 : Vật Phẩm
10
Chương 11 : Ô Thản Thành
11
Chương 12 : Mễ Đặc Nhĩ Phòng Đấu Giá
12
Chương 13 : Lần Đầu Chạm Mặt
13
Chương 14 : Ăn Nhã Phi (18+)
14
Ta Vẫn Là Ta
15
Tiêu Chiến Thỉnh Cầu
16
Gặp Gỡ
17
Mục Đích Của Lâm Minh
18
Hai Chương Gộp Thành Một (NTR 20+)
19
Tiêu Viêm Ủy Khuất
20
Tiểu Y Hậu Đình Mở (18+)
21
Merlin Đã Làm Gì ?
22
Vân Vận và Nạp Lan Yên Nhiên
23
20+
24
Yên Nhiên Thất Thân (18+)
25
Ước Hẹn Huân Nhi
26
Thanh Liên Tiên Tử
27
Lâm Mị Chết
28
Thiên Xà Phủ
29
Thiên Xà Phủ Cúi Đầu
30
Cổ Long và Yêu Hoàng Tộc
31
Trận Chiến Của Thải Nhi
32
Long Thần Hạ Giới
33
Pháp Tắc Lĩnh Vực
34
Một Không Đủ Thì Mười !
35
Long Nữ Hoa Tỷ Muội (18+)
36
Đoạt Trinh Hoa Tỷ Muội (18+)
37
Sa Đọa Long Nữ (18+)
38
Vô Đề
39
Trò Chơi Nhân Tính
40
Gia Mã Thánh Thành
41
Gặp Lại Nhã Phi
42
Kích Tình (16+)
43
Kích Tình (16+)(2)
44
Đấu Giá ( 1)
45
Đấu giá ( 2 ) - Rin và Ran
46
Đấu Giá (3) - Nữ Đế Lệnh
47
Đấu Giá (4) - Thánh Đan Lên Sàn
48
Thánh Đan Phong Ba
49
Ta Là Tổ Tiên ??
50
Trò Chuyện
51
Cứu Hắn, Ta Được Lợi Gì ??
52
Hoa Tỷ Muội Công Chúa - Yêu Nguyệt ( 18+)
53
Hoa Tỷ Muội Công Chúa - Yêu Dạ (18+)
54
Kẻ Yếu Bi Ai
55
Nhẹ Nhàng Tình Củm (18+)
56
Tiểu Mục : Tiêu Viêm
57
Tiểu Mục : Hải Ba Đông
58
Tiểu Mục : Nam Nhân và Câu Chuyện
59
Đến Vân Lam Tông
60
Yên Nhiên 18+
61
Vân Vận
62
Vân Vận 18+
63
Bên Trong Tu Di Giới
64
Nữ Oa và Athena
65
18+
66
Tìm Đến Hồn Tộc
67
Quy Phục
68
Bách Thế Âm Huyền Thể
69
Trò Chơi Nhục Dục 18+ ( 1 )
70
Nhân Thê Tố Tố Trầm Luân 18+
71
Toan Tính
72
Rời Đi Gia Mã ( hết p1 )
73
Đường Đến Liones
74
Thiếu Nữ Nơi Sa Mạc
75
Yio Pendrado
76
Sa Ưng Thành
77
Vận Động Nhẹ
78
Sa Long Vương Hiện Thân
79
Hắc Thủ Sau Màn
80
Loli Nổi Giận
81
Đánh Nhỏ Già Ra Mặt
82
Ăn Thịt Ngươi, Uống Máu Ngươi ( Bạo lực 18+ )
83
Yio (18+ )
84
Boar Hat
85
Vặn Vẹo Tâm Linh (1)
86
(2)
87
Vượt Qua Thời Không Sơ Chiến
88
Tiểu Mục : Tiêu Viêm Thí Luyện
89
Hoàng Thành Đế Quốc
90
Chọn khoảng: 1 - 90