Danh sách chương Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia

Chương mới lên trước
Truyện có 391 chương.
Nhân phẩm bạo phát xuyên việt về cổ đại
1
Phương Thái Tuế
2
Lý tưởng và hiện thực
3
Ra đường dạo chơi
4
Phượng tỷ
5
Muốn đổi nha hoàn
6
Đi thăm cơ sở, tặng thêm ấp ám
7
Bái sư (Thượng)
8
Bái sư (Hạ)
9
Biến Hóa
10
Nữ giả nam trang
11
Nhập học
12
Câu đối, lại thấy câu đối
13
Mập mạp ăn chực
14
Tình cờ gặp phải thù xưa
15
Bị người vô lễ
16
Măng non gây ra phiền toái
17
Đàm phán
18
Đánh đòn phủ đầu
19
Thân phận của Mập Mạp
20
Trở mặt
21
Phượng tỷ đến chơi
22
Cổ phần Ngọc Như Trai
23
Luận thương đạo ( bàn luận chuyện làm ăn)
24
Tích cực rèn luyện
25
Tần Hòai phong nguyệt
26
Tài nghệ vượt qua quần hùng
27
Yên Nhiên cô nương
28
Tuyên truyền sản phẩm
29
Công chúa truy tình
30
Phương thiếu gia phát uy
31
Hậu lễ của Mập Mạp
32
Chuyện tình của Tiểu Ngũ
33
Phùng Cừu Đao
34
Phúc Vương phủ
35
Nguy binh
36
Hiến kế
37
Ngự thư phòng dâng sách (sách lược)
38
Nhìn trộm
39
Một mình tiến nhập thảo nguyên
40
Thân thế của Tiểu Lục (Thượng)
41
Thân thế của Tiểu Lục (hạ)
42
Cầu trợ
43
Sơ ngộ
44
Không có chí lớn
45
Mặc cả
46
Âm thầm đánh lén
47
Quân tử báo thù (thượng)
48
Quân tử báo thù (Hạ)
49
Khai nghiệp (thượng)
50
Khai nghiệp (hạ)
51
Thánh chỉ tới
52
Phương thiếu làm quan
53
Tiến cung diện thánh
54
Lãng phí
55
Đến muộn
56
Đình trượng
57
Đạo dùng người
58
Thăm bệnh
59
Trung cùng gian
60
Trong gian có trung
61
Phong thiếu say rượu
62
Phù Dung Trướng Noãn Độ Đêm Xuân
63
Thái Tuế và Ác Thiếu
64
Hành hung
65
Gặp quan (thượng)
66
Gặp quan (hạ)
67
Cựu thần cáo Tân Quý (thượng)
68
Cựu thần cáo Tân Quý (hạ)
69
Chỉ nguyện làm người của Phương gia
70
Giấy báo bệnh
71
Phùng Cửu Đao hồi kinh
72
Tự trách
73
Tranh luận trên triều (thượng)
74
Tranh luận trên triều (Hạ)
75
Thánh ý
76
Giả bệnh cùng Cầu thân
77
Mời khách
78
Tụ yến
79
Họa phúc tự do mình
80
Sự kiện quần ẩu (thượng)
81
Sự kiện quần ẩu (hạ)
82
Chúng Ta Đi Nói Chuyện Luyến Ái
83
Bá Vương Khí
84
Sách Lậu Của Mập Mạp
85
Từ quan
86
Phương thiếu nhập ngục
87
Bên ngoài nhà tù (thượng)
88
Bên ngoài nhà tù (hạ)
89
Thiên lao mị ảnh
90
Chia ra năm năm
91
Sát thủ ca ca
92
Bảng giá biểu của sát thủ
93
Vị nhân quả
94
Phương thiếu ra tù
95
Thái tử tới thăm
96
Tẩy trắng
97
Tiểu thánh nhân
98
Khuê phòng chi nhạc
99
Cuộc hội ý
100