Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trọng Sinh Chi Bình Dân Cuồng Thiếu

memmới · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Cao Độ YY

Tạm ổn, kết hơi nhạt

não tàn trọng sinh giả heo ăn thịt hổ
Truyện tương tự đề xuất bởi memmới