Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

2

Bình

14

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Trêu Chọc Ác Ma

DinO · Nguyên Anh Sơ Kỳ ·
2 Kim Phiếu
100 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Gút gút ve ri gút, ai lái kịt, cố gắng tiếp nhé

0969218987.lzj · Kết Đan Trung Kỳ ·
3 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Vì mới sáng tác , anh sẽ kêu gọi mọi người ủng hộ em . Cứ mạnh dạng sáng tác . Cần gọi anh

hài tình tiết logic