Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

1

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Tình Đầu Dành Hết Cho Anh

Selina · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
85 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Ấm áp, đáng yêu

1 vợ HE (happy ending) ngôn tình