Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương Tiểu Lão Bản

Truyện có 66 chương.
1
Sống Lại
2
Cuộc Nói Chuyện
3
Tỉnh Lại
4
Giả Vờ Giả Vịt
5
Chân Tướng?
6
Một Phần Tâm Ý
7
Chi Tiết Nhỏ
8
Sắp Khai Giảng
9
Chuyện Ở Trường
10
Bạn Mới
11
Tìm Kiếm Cơ Hội (1)
12
Tìm Kiếm Cơ Hội (2)
13
Hợp Tác Đi
14
Bán Lắc Tay
15
Rất Hâm Mộ
16
Có Trật Tự
17
Bán Hộ
18
Nói Chuyện Hợp Tác (1)
19
Nói Chuyện Hợp Tác (2)
20
Đạo Lý Phải Biết
21
Kiếm Tiền Khó Lắm
22
Đổi Cách Hợp Tác
23
Sẽ Không Lỗ Vốn
24
Tía Con Làm Hòa
25
Bà Cô Già
26
Giai Đoạn Chuẩn Bị Trước
27
Khai Trương
28
Bị Đùa Giỡn
29
Người Quen Tới
30
Chờ Mong
31
Tiêu Đồng
32
Cuộc Thi Chuyển Cấp
33
Chọn Trường
34
Tính Cách Ăn Vạ
35
Không Phải Là Người
36
Quyết Định
37
Nhà Của Lục Quân Thần
38
Cổ Phiếu
39
Đoạn Tuyệt Quan Hệ
40
Chương 40
41
Giang Tư
42
Phiên Ngoại: Thích Một Người
43
Đà Điểu Đường Học Cẩn
44
Giai Viên
45
Tô Lễ Hàng
46
Mua Nhà
47
Thất Vọng
48
Lập Uy
49
Chương 49
50
Trần Tử Hàn
51
Lòng Tốt Dư Thừa
52
Về Cảng Thành
53
Lâm Cẩm
54
Tay Nghề Của Đường Học Cẩn
55
Quà Sinh Nhật
56
Sinh Nhật Của Đường Học Cẩn
57
Tô Gia
58
Tô Gia Tới Rồi
59
Mười Sáu Năm Khoảng Cách
60
Không Phải Không Báo, Là Chưa Tới Lúc
61
Ly Hôn
62
Từ Hồng
63
Nhân Quả
64
Gieo Nhân Nào Gặt Quả Đó
65
Hạnh Phúc 【 Chính Văn - Hoàn 】
66
Phiên Ngoại 1 (tư Vân & Lục Quân Hoàn)
Chọn khoảng: 1 - 66