Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

Bình

Vấn Đề

Thêm

Danh sách chương truyện Tiên Giới Tẩu Tư Phạm

Truyện có 116 chương.
1
Khởi Đầu
2
Qua Lại
3
Hiểu Rõ
4
Không Được
5
Đồng Tình
6
Khách Hàng
7
Thay đổi
8
Tiên Khí
9
Sợ Bóng Sợ gió
10
hợp tác
11
Mới lạ
12
Xung Đột
13
Sở mặc
14
Mua Bán
15
Mặt dây chuyền
16
Vân Lam
17
Vượng Tài
18
Biến Đổi
19
Tai nạn xe cộ
20
Công ty
21
Gặp tập kích
22
Cuốn vào
23
Giao Phong
24
Phản kháng
25
Hợp Tác
26
Nguy cơ
27
Á Thú
28
Trùng Phùng
29
Huyết thống
30
Tin tức
31
Sư Đồ
32
bạn Lữ
33
Trở vê
34
Giao dịch
35
Thù lao
36
Bắt gặp
37
Thẳng thắn
38
gặp tập kích
39
Tranh sủng
40
Tăng viện
41
Phát triển
42
Hiểu lầm
43
Sợ hãi
44
Cổ phần
45
Dị biến
46
Nâng bậc
47
Bán manh
48
Ông Ngoại
49
Tiểu thuyết
50
Nhận nhau
51
Tiền tình
52
Thần cách
53
Khảo nghiệm
54
Đại Sư
55
Trí tưởng tượng
56
Khai Nghiệp
57
Tiêu gia
58
Tiêu Tấn
59
Quảng cáo
60
Thân thế
61
Tâm ý
62
Bày tỏ
63
Dị thế
64
Giao dịch
65
Rượu trái cây
66
Cắt Ngang
67
Yêu thích
68
Tiết mục
69
Lễ vật
70
Tuyển tú
71
Biến hình
72
Mộng cảnh
73
Bát quái
74
Tâm tư
75
Cự tuyệt
76
Yêu thú
77
Tính toán
78
Hỗn loạn
79
Hỗn loạn 2
80
Trì Mu
81
Hậu tục
82
Kế hoạch
83
Giới chủ
84
Triệu hoán
85
Thức tỉnh
86
Cảm Ứng
87
Quyết định
88
Yêu cầu
89
Mua nhà
90
Tin tức
91
Hẹn gặp
92
Quá độ
93
Vượt biên
94
Vong Linh chi thần
95
Đầu mối
96
Hội họp
97
Trí Tuệ chi thần
98
Quang Minh chi thần
99
Lộ phí
100
Kế hoạch
Chọn khoảng: 1 - 100 101 - 116