Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

1

Bình

107

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

minhcute4522 · Luyện Khí Tầng Năm ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay , cốt truyện tốt Không quá rườm rà

không yy không não tàn