Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

82

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thực Vật Chiến Sủng Của Ta

minhcute4522 · Luyện Khí Tầng Năm ·
2 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Truyện khá hay , cốt truyện tốt Không quá rườm rà

không yy không não tàn