Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Bộ Sưu Tập

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

1

Bình

7

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thông Thiên Chi Lộ

hoacapvan · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
70 Đánh Giá
Thấp Độ YY

kết hơi nhạt, có sắc nhẹ