Tôi YY

DS. Môn Phái

Diễn Đàn

Tạp Chí YY

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

Bộ Sưu Tập

Thông Báo

Nội Quy

Truyện

Đề Cử

7

Bình

44

Vấn Đề

Thêm

Đề cử / Đánh giá truyện Thị Trấn Đầy Cám Dỗ (Bản Dịch)

killerhp12 · Luyện Khí Tầng Năm ·
0 Kim Phiếu
99 Đánh Giá
Cao Độ YY

nội dung hấp dẫn, không não tàn

tình tiết logic
kanghuynseak · Trúc Cơ Trung Kỳ ·
0 Kim Phiếu
95 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Thấy hấp dẫn ko sắc nặng đang mông chờ khôg não tàn hi vọng k có ntr

tình tiết logic
KhổngTửVôĐối · Luyện Khí Tầng Mười ·
0 Kim Phiếu
80 Đánh Giá
Cao Độ YY

truyện sắc kinh vc

nhiều vợ
NgãTậtCâyHồngXiêm · Luyện Khí Tầng Bảy ·
10 Kim Phiếu
91 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Lâu rồi mới gặp một bộ truyện dịch tỉ mỉ từng chữ như vậy. Dịch giả cố gắng giữ phong độ nhé

tienok · Luyện Khí Tầng Sáu ·
10 Kim Phiếu
90 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ủng hộ tác giả

GnouhLee · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
69 Đánh Giá
Thấp Độ YY

Có vẻ hấp dẫn đấy. Mong là đúng như cái mác 21+ nhé tác. Sẽ ủng hộ đều

nuissc · Luyện Khí Tầng Mười ·
10 Kim Phiếu
50 Đánh Giá
Vừa Độ YY

Ra đều nhé bạn. Có vẻ hấp dẫn đấy