Tải App

Diễn Đàn

YY Tạp Chí

Kim Thánh Bảng

Đăng Truyện

DS. Môn Phái

Tôi YY

Nội Quy

Liên Hệ

Truyện

Đề Cử

22

Bình

356

Vấn Đề

Thêm

Ủng Hộ Truyện Thầy Giáo Lưu Manh của tác giả Tiểu Thủ

Donate chính là việc đạo hữu sẽ ủng hộ một cách thuần khiết cho tác giả hoặc nhóm dịch. Từ đó tạo nên động lực để họ tiếp tục công việc.

Trang Truyện
Chân thành đa tạ các đạo hữu đã ủng hộ truyện.
1
21,010
2
8,000
3
3,500
4
3,400
5
3,330
6
2,000
7
2,000
8
1,900
9
1,840
10
1,800
11
1,602
12
1,500
13
1,001
14
1,000
15
1,000
16
1,000
17
1,000
19
988