Hình bìa

Thần Thánh Đại Khô Lâu

Tác giả Mộng Lý Niên Thiếu
Thể loại Kỳ Huyễn
Trạng thái Dropped
Số Chữ 295,917
Convert 100%
Cập nhật
Năm xuất bản 2017
Độ tuổi 15+
153 đọc
A
Giới Thiệu Truyện

Chim Thần: "Ta là thần! Ta nói đều là đúng! Nếu như không đúng, mời tự hành não bổ ta là đúng." Hạ Diệp: "Nếu không phải ta đánh không lại ngươi, ta đánh không chết ngươi!" Một cái bị gài bẫy dị giới tiện da khô lâu, một cái miệng lưỡi dẻo quẹo Chân Thần, một cái không giống kỳ huyễn cố sự.

Thành Viên Đóng Góp

Tương Tự Truyện Thần Thánh Đại Khô Lâu